naslovnica.jpg

UDRUGA GEODETA ISTARSKE ŽUPANIJE

Udruga je statutom određena kao

"strukovno udruženje inženjera i tehničara geodezije, znanstvenih, upravnih i drugih djelatnika koji se bave geodetskim i katastarskim poslovima, sve sa ciljem razvoja i unapređenja geodetske struke u županiji".

Kao članicu Hrvatskog geodetskog društva, na Udrugu se odnose i ciljevi zadani njegovim statutom, a to su:

 

  • promicanje, razvoj i unaprjeđenje geodetske i geoinformatičke struke,

  • promicanje etike tehničkog i inženjerskog poziva,

  • poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja,

  • poticanje stvaralačkih inicijativa radi promicanja i razvoja geodetske i geoinformatičke djelatnosti,

  • poticanje i podržavanje inicijativa članova u znanstveno-istraživačkom radu u području geodezije i geoinformatike,

  • promicanje neprekidnog stručnog usavršavanja članova, te

  • poticanje i podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekove okoline, zdravlja i rada.

IMG_20201008_112523.jpg